Username or email

Password

Forgot your password?

 


บริษัท ไทยเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (Thai Search Engine Marketing Co., Ltd.)

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 สถานที่ตั้ง 429/17 ถนน ลาดพร้าววังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 เงินทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
โดยดำเนินธุรกิจประเภทการจัดสัมมนาและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ต อาทิ เช่น ทำโฆษณาเพื่อขายสินค้าให้กับทาง Amazon.com, E-Bay, และ Provider รายอื่นๆ โดยทำการโปรโมทสินค้าผ่านวิธี Pay Per Click (PPC) อาทิเช่น Google Adwords, Microsoft adCenter รวมไปถึงการโปรโมทสินค้าผ่านวิธี Search Engine Optimize (SEO) อีกด้วย ปัจจุบันหลักสูตรที่เปิดอบรมประกอบไปด้วย 9 หลักสูตรหลักๆ อันได้แก่

1.หลักสูตรอบรมพิเศษ แนะนำพื้นฐานผู้สนใจธุรกิจ Affiliate
2.พื้นฐานการทำธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ต
3.พื้นฐานการลงทุนบนสื่อโฆษณาออนไลน์
4.การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรมเวิร์ดเพรส
5.การทำการตลาดผ่านทางเสิร์ชเอนจิน (SEO)
6.เทคนิคมืออาชีพในการทำเงินกับ CPA Lead Marketing
7.การลงทุนโฆษณาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
8.การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
9.การจัดการ Fanpage เพื่อธุรกิจของคุณ
 
นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการด้านต่างๆบนอินเทอร์เน็ต อาทิเช่น บริการรับจดทะเบียนโดเมนเนม และบริการเช่าพื้นที่ Web Hosting ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

การทำการตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ต หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว แต่ที่ บริษัท ไทยเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้ง จำกัด สิ่งนี้มีความหมายและอาจมีความแตกต่างจากที่หลายท่านเคยได้ยินมา
การทำการตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ตของเรานั้นเน้นความเป็นอิสระในการทำธุรกิจ ซึ่งหลายๆ ท่านสามารถทำได้ บริษัท ไทยเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ของเรานั้นเรากล้าที่จะพูดได้ว่าเราเป็นผู้นำในเรื่องการทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ตและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดคอยให้คำแนะนำและปรึกษา ให้กับผู้ที่มีความสนใจในการทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี และเพื่อให้การทำการตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ตครบวงจรมากยิ่งขึ้นทางบริษัทยังให้บริการด้านยูนิกซ์เว็บโฮสติ้ง (UNIX Web Hosting) อีกด้วย
ในส่วนเว็บโฮสติ้งนั้น ทางบริษัทฯ ได้จัดทำ ThaiSEM Directory เพื่อผลักดันให้ เว็บไซต์ของลูกค้าของเราทุกรายติด อันดับใน Search Engine ได้อย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าเราในการเพิ่มโอกาสในการนำเสนอสินค้าทั้งนี้มีลูกค้าให้ความไว้วางใจบริษัทในการดูแลด้านการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต และใช้บริการเว็บโฮสติ้ง กับทางบริษัทมากมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป หรือบริษัทชั้นนำต่างๆ รวมถึง กลุ่ม SMEs และกลุ่มผู้ส่งออกอีกทั้งยังมีผู้ไว้วางใจใช้บริการของเราเพิ่มขึ้นอีกมากมายในทุกวันนี้

บริษัทเน้นการทำงานที่เป็นอิสระ รวดเร็ว และใช้สื่อสมัยใหม่ (New Media) และสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ในยุคของโลกออนไลน์ที่มีการอัพเดทข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งยังมีการวิจัยข้อมูลการทำการตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ตต่างๆและ คอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้าและผู้สนใจทั่วไปอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตรงนี้เองถือเป็นจุดแข็งหนึ่งของทางบริษัท ทำให้มีชุมชนออนไลน์ที่เหนียวแน่นเป็นของตัวเอง (http://forums.thaisem.com)
ปัจจุบัน บริษัท ไทยเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 20 คน และดำเนินการจัดตั้งศูนย์อบรมสัมมนา โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์อบรมสัมมนา ThaiSEM โดยมีแผนขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มนั้นได้เข้าถึงการทำการตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ทางบริษัทมีเจตคติที่ดีที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมไปถึงธุรกิจประเภทการส่งออกให้มียอดขายดีขึ้นอีกด้วย
เราต้องการเป็นผู้นำด้านการให้ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับวิธีการทำธุรกิจและการทำโฆษณาบนสื่อสมัยใหม่ และเสิร์ชเอนจิ้นที่ครบวงจรที่สุด ในประเทศไทย โดยคำนึงถึงความสำเร็จของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก
เมื่อเริ่มต้น เราก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ที่มีความสนใจในการทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ตในปี 2550 ซึ่งในสมัยนั้น การทำการตลาด ทางอินเทอร์เน็ต ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยเท่าไหร่นัก และในความคิดของหลายคนยังคิดว่าเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก ซึ่งพวกเราเองเมื่อได้ทำการค้นคว้า และได้ทำการทดลองจนคุ้นเคยกับการทำตลาดทางอินเทอร์เน็ตแล้วนั้น เราจึงต้องการพิสูจน์ว่า การทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ต เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถจับต้อง และทำได้ ประกอบกับทางเราได้ตั้งชุมชนออนไลน์ขึ้นที่ http://forums.thaisem.com จนมีสมาชิกประมาณ 10,000 กว่าคน และเริ่มมีเสียงเรียกร้องให้ทางทีมผู้ก่อตั้งชุมชนเปิดการอบรม สัมมนาขึ้นเพราะในประเทศไทยยังไม่มีศูนย์สัมมนาที่เปิดอบรมเนื้อหาด้านนี้โดยเฉพาะ และนั่นจึงเป็นที่มาในการจัดศูนย์อบรมสัมมนา ThaiSEM ขึ้น