Username or email

Password

Forgot your password?

 
 
 

ThaiSEM Online Course

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางเลือกใหม่ของการอบรมสัมมนา ThaiSEM Online Course การเรียนรู้ผ่าน internet โดยท่านสามารถตอบโต้กับผู้สอนได้เหมือนสัมมนาในห้องเรียน สามารถทบทวนบทเรียนได้แบบซ้ำๆ จนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติเองได้
พื้นฐานการทำธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับนัก Affiliate เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยทำการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ตมาก่อน ซึ่งหลักสูตรนี้จะแนะนำการวิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง ช่องทางการโปรโมทเว็บไซต์ วัดผลและปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
Last Update - 21 ส.ค. 2555

Apply Course
2,500 points