Privacy Policy

นโยบายนี้กำหนดรายละเอียดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนตัวของคุณกับ ThaiSEM.com นโยบายนี้ใช้กับบริการทั้งหมดของ ThaiSEM.com และบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ (ซึ่งเรียกว่า ‘บริการของ ThaiSEM.com')

เราอาจพัฒนาบริการใหม่หรือนำเสนอบริการเพิ่มเติมอยู่เป็นครั้งคราว หากการแนะนำบริการใหม่หรือบริการเพิ่มเติมข้างต้นส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมให้ทราบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อเรานำเสนอบริการใหม่หรือบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ บริการจะอยู่ภายใต้นโยบายนี้

นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ:

ให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนตัวใดบ้างเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้น และเราแชร์ข้อมูลนั้นกับใคร อธิบายวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณแชร์กับเราเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเมื่อคุณใช้บริการของเรา และ อธิบายสิทธิ์และตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลเกี่ยวกับคุณและวิธีที่เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราหวังว่านโยบายนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านรั่วไหล เราจะใช้ข้อมูลใดๆ ของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับเราในระหว่างใช้งานเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามนโยบายที่เขียนไว้ในหน้านี้อย่างเคร่งครัด

เราอาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยการแก้ไขข้อความในหน้านี้ ท่านควรกลับมาอ่านข้อความในหน้านี้บ้างเพื่อให้แน่ใจว่าท่านพึงพอใจกับนโยบายของเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อเข้าใจความต้องการ และปรับปรุงสินค้าและบริการ

เราอาจส่งอีเมล ส่งข้อความ ติดต่อทางจดหมาย ติดต่อทางโทรศัพท์ หาท่านเป็นครั้งคราว เพื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ บริการของเรา และ บริการของพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ท่านสมัครเพื่อเข้าเรียน เข้าร่วมเป็นผู้ลงโฆษณา (Advertiser) เข้าร่วมเป็นผู้โฆษณา (Affiliate & Publisher) และ สมัครใช้งานในส่วน Member ข้อมูลของท่าน จะถูกจัดเก็บในระบบจนกว่าบัญชีผู้ใช้งานของท่านจะถูกลบ หรือ ท่านทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ในหน้า Member ของท่าน

ท่านสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากระบบ ยกเว้นบรรดาข้อมูลที่เราจำเป็นต้องจัดเก็บตามกฎหมาย หรือเพื่อการบริหารจัดการ และความปลอดภัย

เราจะไม่จำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นว่าเราได้รับอนุญาตจากท่าน หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

8 May 2555
บริษัท ไทยเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้ง จำกัด